Продължете към съдържанието

Какви приходи събираме ?

  • Приходи от наем имущество и наем земя;
  • Приходи от рекламно- информационни елементи;
  • Пристанищни такси;
  • Приходи от такси за ползване на пазари, тротоари , общински терени частна и публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за търговия на открито .
  • Приходи от атракционна дейност;
  • Приходи от такси за ползване на тротоари, площадки, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, дърва за огрев , кораби, яхти, рибарски лодки, стари автомобили и ремаркета , както и други съоръжения, само за месеците-01,02,03,04,10,11,12 на  съответната календарна година ;
  • Приходи от такси за ползване на почивна база на Община Поморие;
  • Приходи от такси за платено паркиране и преместване на ППС;
  • Приходи от такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжение;
  • Приходи от такси при провеждане на празника на града 6 май- Гергьовден.