Продължете към съдържанието

Тарифи

Тарифа – РИЕ

Тарифа – РИЕ РИЕ I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 1.Реклама върху транспаранти и ленти / на кв.м./ 12лв./кв.м 10лв./кв.м 8лв./кв.м 6лв./кв.м 4лв./кв.м. 3лв./кв.м. 2.За свободно…

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения Чл.78 (1) от Наредба № 11 За ползване на общински спортни площадки се плащат такси съгласно следната таблица: Спортни площадки: Светла част на деня…

Пристанищни такси

Пристанищни такси Чл.80 (1) /изм. с Решение №449/28.04.2021г./ За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги: Пристанищни такси и цени на услуги Цена в лв. с вкл.ДДС 1. Всички собственици…

Тарифа – Такси по ЗМДТ

Тарифа – Такси по ЗМДТ ТАРИФА № 1 Такси по ЗМДТ без вкл.ДДС /изм. с Решение № 1128/09.05.2019г, изм. с Решение № 95/12.03.2020г., изм. с Решение № 193/30.06.2020г.   1. За ползване…

Тарифа – Наеми

Тарифа – Наеми ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Цените по тази ТАРИФА са база за:…