Продължете към съдържанието

Тарифа - РИЕ

РИЕI зонаII зонаIII зонаIV зонаV зонаVI зона
1.Реклама върху транспаранти и ленти / на кв.м./

12лв./кв.м

10лв./кв.м

8лв./кв.м

6лв./кв.м

4лв./кв.м.

3лв./кв.м.

2.За свободно стоящи или монтирани на стойки едностранни РИЕ      
а)външна реклама      
до 2 кв.м. вкл.

12лв./кв.м

10лв./кв.м

8лв./кв.м.

6лв./кв.м.

4лв./кв.м.

3лв./кв.м.

  над 2 до 6 кв.м.вкл.

11лв/кв.м.

9лв./кв.м.

7лв./кв.м.

5лв./кв.м.

3лв./кв.м.

2лв./кв.м.

  над 6 до 12 кв.м.вкл.

10лв./кв.м

8лв./кв.м.

6лв./кв.м.

4лв./кв.м.

2лв./кв.м.

1,5лв./кв.м.

  над 12 кв.м.

9лв./кв.м.

7лв./кв.м.

5лв./кв.м.

3лв./кв.м.

1,5лв./кв.м.

1лв./кв.м.

б)информационно – указателни табели,

3акрепени върху общински съоръжения или сгради за 1 бр., но не повече от 1.0 кв.м.

10лв./кв.м.

9лв./кв.м.

7лв./кв.м.

5лв./кв.м.

3лв./кв.м.

1,5лв./кв.м.

   
3.За ползване автомобил за рекламна целна денна месец
  за лек автомобил до 6 кв.м.10 лв.300 лв.
  за лекотоварен автомобил до 12 кв.м.15 лв.450 лв.
  за автобус , камион до 32 кв.м.30 лв.900 лв.
  за автобус , камион над 32 кв.м.35 лв./1050 лв
4.Рекламни материали ( знамена ,брошури, транспаранти,съобщения и др.) ,информационно – указателни табели с временен характер в лв. на кв.м.

1,50 лв. на ден/кв.м./

Закрепени върху общински съоръжения или сгради наемната цена се увеличава1.5 пъти
За съоръжения общинска собственост наемната цена се увеличава2 пъти
За двустранните РИЕ наемните цени се удвояват
За осветените РИЕ консумираната ел.енергия се заплаща допълнително , съобразно декларираната консумация

за определяне на  размера на наемната  цена  на рекламна площ на кв.м. на  месец    

Забележка: /Посочените цени са без ДДС

При провеждане на процедури по конкурси ,посочените размери да се считат за начални

Актуализация на цените да се извършва ежегодно ,въз основа на официалния индекс на инфлацията,обявен от НСИ

1.РИЕ с едностранна площ до 2,5 кв.м-12 (дванадесет) лева с ДДС/, за едно светително тяло;

2.РИЕ с едностранна площ от 2,5 кв.м  до  12кв.м- 15 (петнадесет) лева с ДДС/ за едно осветително тяло;

3.РИЕ с едностранна площ над  12 кв.м-20 (двадесет) лева с ДДС/ за едно осветително тяло; 

5. За ползване шатри и платформи за рекламна цел:/кв.м./На денНа месец
І зона5,00100,00
ІІ зона3,0080,00
III зона2,50

50,00

ІV зона2,00

40,00

V зона1,50

30,00

VІ зона1,0020,00

І –ва зона включва градска част до кръстовището с манастир „Свети Георги” и двата подхода към града по ул.”Княз Борис І” и ул.” Манастирска”;

ІІ- ра зона включва кв.”Свети Георги” и трасето ,което започва от т.1 при км.217+640, преминава през кръстовищата с общински пътища ІV- 90635 / за Каменар/ и ІV- 90053 / начало и край на пътя за гр.Поморие/ и завършва в т.2 при км.221 +110 / кръстовището с общински път за пречиствателната станция и гробището на гр.Поморие/- дължината на участъка е 3,470км. и вход – изход гр.Ахелой;

ІІІ- та  зона включва кв.”Север” и вход – изход гр.Каблешково;

ІV- та  зона включва гр.Каблешково/ извън включеното в трета зона/ и гр.Ахелой /извън включеното във втора зона/, както и отсечките от четвъртокласната пътна мрежа между населените места;

V-та   зона включва с.Бата, с.Страцин, с.Горица, с.Гълъбец и с.Порой;

VІ-та  зона включва с.Дъбник, с.Каменар, с.Медово, с.Козичено, с.Александрово, с.Габерово, с.Лъка, с.Белодол и с.Косовец;

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Тарифа - РИЕ 124 KB 25