Продължете към съдържанието

Обявления

Обява – Шофьор на специализиран автомобил

Обява – Шофьор Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Шофьор на специализиран автомобил 1. Описание на длъжността Управлява специализиран автомобил за репатриране без да извършва нарушения по ЗДвП и…

Обява – Мобилна група за контрол – репатриране

Обява – Мобилна група – репатриране Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Мобилна група за контрол – репатриране 1. Описание на длъжността Участва в репатрирането на МПС на територията…

Обява – Мобилна група за контрол чрез поставяне на скоби / репатриране

Обява – мобилна група – Скоби/Репатриране Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Мобилна група за контрол чрез обикаляне и поставяне на скоби/репатриране 1. Описание на длъжността Контролира редовността на…

Обява – Мобилна група за контрол чрез поставяне на скоби

Обява – поставяне на скоби Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Мобилна група за контрол чрез обикаляне и поставяне на скоби 1. Описание на длъжността Контролира редовността на паркираните…

Обява – Координатор/Диспечер

Правилник Обявява за шест броя свободни работни места за длъжността Координатор/диспечер в Контролен център 1. Описание на длъжността Работа в контролен център на звено „Център за градска мобилност“-Поморие. Следене и наблюдение на…

Обява – Инкасатори

Обява – инкасатори Обявява за четири броя свободни работни места за длъжността Инкасатори-общински и наказателен паркинг 1. Описание на длъжността Инкасира и събира ежедневно събраните постъпления от репатрираните МПС, находящи се в…

Обява – Деловодител/касиер

Обява – Деловодител/касиер Обявява един брой свободно работно място за длъжността Деловодител – касиер 1. Описание на длъжността – приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа в определените за целта…

Обява – Ръководител на звено ЦГМ

Обява – Ръководител на звено Обявява за един брой свободно работно място за длъжността Ръководител на звено: „Център за градска мобилност” 1. Описание на длъжността:Организира работата на Общинската комисия по безопасност на…

Обява – търг ИМОТИ

Обява – търг Имоти На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско…

Обява – търг Гробищен парк

Обява – търг гробищен парк На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с…