Продължете към съдържанието

Пристанищни такси

Чл.80 (1) /изм. с Решение №449/28.04.2021г./ За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги:

Пристанищни такси и цени на услуги

Цена в лв.

с вкл.ДДС

1. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие заплащат кейова такса:400.00 лв. на линеен метър
   1.1 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса

50%

от таксата по т.1

    1.2 /нова с Решение №449/28.04.2021г./ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие на понтон заплащат годишна такса300.00 лв. на линеен метър
2. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие заплащат годишна кейова такса300.00 лв. на линеен метър
2.2 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса

50%

от таксата по т.2

3. Всички собственици на еднокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса4.00 лв. на линеен метър
3.1 Всички собственици на многокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса6.00 лв. на линеен метър
3.2 /нова с Решение №449/28.04.2021г./  За използване на хале за съхранение на плавателни съдове заплащат такса3.00 лв. на линеен метър на ден
4. За посещение на чужди кораби на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие се събира дневна кейова такса2.00 лв. на линеен метър
4.1.За посещение на плавателни съдове на стария кей се събира дневна такса1.00 лв. на линеен метър
4.2 За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса

50%

от таксата по т.4

4.3 За посещение на плавателни съдове на стария кей застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса

50%

от таксата по т.4.1

5.Собственикът на всяко плавателно средство домуващо на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие и платило своята такса, получава пропуск за безплатен достъп.

 

 

 

5.1 За плавателни съдове до 10 м. получава пропуск за един автомобил; 
5.2 За плавателни средства над 10 м. получава пропуски за два автомобила; 
5.3 За достъп на допълнителен автомобил собствениците закупуват пропуск на цена от:

50.00 лв.

 

5.4 За всеки получен пропуск се внася депозит в размер на:5.00 лв.
6. Собственик на плавателен съд, получил разрешение от ИАМА да превозва пътници заплаща еднократно сезонна такса за периода от 01.06. до 30.09. Таксата се заплаща Таксата се заплаща до 01.06. на съответната година.по 20.00 лв. на одобрено място
7. Поставяеми обекти, материали, съоръжения и др.: 
7.1 За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие за поставяне на кантар за изкупуване на рапани и аквакултури се заплаща такса:50.00 лв. на квадратен метър на месец.
7.2 За поставяне на други материали и съоръжения се заплаща30.00 лв. на квадратен метър на месец.
8. Паркиране и престой 
8.1 За паркиране на автомобили до 6 часа на територията на Пасажерско и Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса 
-за леки автомобили1.00 лв./час
– за микробуси2.00 лв./час
8.2 За престой над 6 часа се заплаща такса на денонощие: 
– за леки автомобили;6.00 лв.
– за микробуси.8.00 лв.
8.3 За паркиране на кемпер на Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса на денонощие, като в тази такса не се включват разходите за ток и вода.18.00 лв.
8.4 За паркиране на леки автомобили на територията на Рибарско пристанище Поморие за срок от един месец се заплаща такса60.00лв.
9. Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар за използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките на деня, заплащат такса12.00 лв.
9.1 При престой на автомобил с колесар и ползване на рампите в рамките на едно денонощие се заплаща такса15.00 лв.
9.2 Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие, с изключение на собствениците на джетове за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса80.00лв.
9.3 Собственици на джетове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса150.00 лв.
9.4 /нова с Решение №449/28.04.2021г./  Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите заплащат такса12.00 лв.
10. За ползване на площ на хелинг до Пасажерско пристанище и хелинг в кв. ”Свети Георги” за поставяне на плавателен съд се заплаща такса60.00 лв. на година
11. За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд се заплаща такса230.00 лв. на година
12. За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд притежаващ валидно разрешение за стопански риболов се заплаща такса180.00лв. на година
13. За ползване на люспест лед се заплаща такса0.20 лв. на кг
13.1 За ползване на люспест лед произведен от ледогенератори на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Поморие се заплаща такса0.15 лв. на кг.
14. За направа на швартова линия от персонала на пристанището по желание на собственик на плавателно средство се заплаща еднократна такса24.00 лв.

15. /нова с Решение №449/28.04.2021г./  Собственици на плавателни съдове желаещи да престоят на пристанището в периода от 15 септември до 15 декември заплащат еднократно кейова такса

 

75.00 лв. на линеен метър

(2) За морски клуб, хелинги, рибарско и пасажерско пристанище се заплаща такса отпадъци, както следва:

Видове плавателни съдовеАдмини- стративни разходи /лв./Отпадъци от нефтопродукти (анекс I на МАРПОЛ 73/78) литри/лв. с вкл. ДДСТвърди отпадъци (анекс V на МАРПОЛ 73/78) кг./лв. с вкл. ДДС
  До 15л.15-50л.50-100л.Над 100л.До 15л.15-50л.50-100л.Над 100л.
1. Риболовни кораби10.0020.0035.0050.0080.0020.0035.0050.0080.00
2. Плавателни съдове осъществяващи спортно-развлекателна дейност10.0025.0050.0085.00100.0025.0050.0085.00100.00

(3) За ползване на вода и ел. енергия се заплаща по цената на оператора.

Чл.81 На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, притежаващи редовно разрешение за стопански риболов за съответната година се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по чл.80 ал.1, т. 1 и 2 /заплащат 10%/.

Чл.82 На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, всички собственици на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, с разрешение от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” за превоз на пътници, домуващи в Пристанище за обществен транспорт с регионално значение – Поморие, се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по чл.80, ал.1, т.2 /заплащат 10%/.

Чл.83 Когато собственик на плавателния съд е юридическо лице, за да се възползва от правата си по чл.81 и чл.82 е необходимо собственика и лицето, което представлява дружеството да са с постоянен адрес на територията на Община Поморие.

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Пристанищни такси 195 KB 14