Продължете към съдържанието

Тарифа - Такси по ЗМДТ

ТАРИФА № 1

Такси по ЗМДТ без вкл.ДДС

/изм. с Решение № 1128/09.05.2019г, изм. с Решение № 95/12.03.2020г., изм. с Решение № 193/30.06.2020г.

 
1. За ползване на общ.терен с цел търговия на селскостопанска продукция и цветя на кв.м

На месец 01.06./ 30.09.

На ден 01.06./30.09.

На месец за останалите месеци

На ден за останалите месеци

1.1. Ул.“Княз БорисІ”     

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

15лв/кв.м      

20лв./кв.м

25лв./кв.м

30лв./кв.м

3лв./кв.м

4лв./кв.м

5лв./кв.м

6лв./кв.м           

8лв./кв.м 4,00лв.
1.2.  Кв “Св. Георги”, “Каблешково”, “Ахелой”, и други части град

до 2 кв.м                       

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

10лв/кв.м

15лв./кв.м

20лв./кв.м

25лв./кв.м

2,50лв./кв.м

3,00лв./кв.м

3,50лв./кв.м

4,00лв./кв.м           

6лв./кв.м 3,00лв.
1.3. ул. “Крайбрежна” ,бул.” Яворов” 

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

25лв/кв.м      

30лв./кв.м

35лв./кв.м

40лв./кв.м

5лв./кв.м

6лв./кв.м

7лв./кв.м

8лв./кв.м           

8лв./кв.м

 

4,00лв.

 

1.4. Други части “Св. Георги

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

8лв/кв.м        

10лв./кв.м

12лв./кв.м

14лв./кв.м

2,50лв./кв.м

3,00лв./кв.м

3,50лв./кв.м

4,00лв./кв.м           

6лв./кв.м 3,00лв.
1.5. Други части  Каменар, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

5лв/кв.м        

10лв./кв.м

15лв./кв.м

20лв./кв.м

2,00лв./кв.м

2,50лв./кв.м

3,00лв./кв.м

3,50лв./кв.м           

4лв./кв.м 2,00лв.
1.6. За останалите населени места Козичино, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник

– такса по ЗМДТ

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

 

5лв/кв.м        

7лв./кв.м

9лв./кв.м

11лв./кв.м

 

2,50лв./кв.м

3,00лв./кв.м

3,50лв./кв.м

4,00лв./кв.м          

 

4лв./кв.м

 

2,00лв.

2. За ползване на общ.терен с цел търговия на промишлени стоки,сергии,щендери и стилажи на кв.м    
2.1. Ул.“Княз БорисІ”–до Манастир”Св.Георги”,  Руски паметник, бул.”Яворов”,ул.“Крайбрежна”

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

20лв/кв.м      

25лв./кв.м

30лв./кв.м

35лв./кв.м

5лв.

7лв.

9лв.

11лв.

10лв./кв.м 4,00лв.
2.2.  Кв. “Св. Георги”, “Каблешково”, Ахелой,  и други части град

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

15лв/кв.м      

20лв./кв.м

25лв./кв.м

30лв./кв.м

5лв.

7лв.

9лв.  

11лв.

8лв./кв.м 4,00лв.
2.3. Други части  кв.“Св. Георги”

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

10лв/кв.м      

15лв./кв.м

20 лв./кв.м

25лв./кв.м

5лв.

7лв.

9лв.

11лв.

8лв./кв.м     4,00лв.
2.4.  Други части  Каменар, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой

– такса по ЗМДТ

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

 

8лв/кв.м        

10лв./кв.м

12 лв./кв.м

14лв./кв.м

 

4лв.

6лв.

8лв.

10лв.

7лв./кв.м      3,00лв.
2.5. За останалите населени места Козичино, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник

– такса по ЗМДТ

до 2 кв.м                      

от 2-6кв.м

от 6-10 кв.м

над 10 кв.м

 

6лв/кв.м        

8лв./кв.м

10 лв./кв.м

12лв./кв.м

 

3лв.

5лв.

7лв.

9лв.

 

6лв./кв.м    

 

2,00лв.

3. За ползване на  общински терен за продажба на царевица /1 място/

3.1. Ул. “Княз Борис І” –без ЦГЧ, от “Инвестбанк” до спортна площадка,

бул. “Яворов” и ул.”Крайбрежна”

– такса по ЗМДТ300,00лв.15,00лв.150,00лв.10,00лв.
3.2.  Кв. “Св. Георги”, Каблешково, Ахелой и др. части град
– такса по ЗМДТ150,00лв.10,00лв.100,00лв.5,00лв.
3.3. Други части кв.“Св. Георги”
– такса по ЗМДТ100,00лв.7,00лв.75,00лв.5,00лв.
3.4. Други части Каблешково, Ахелой, Каменар, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой
– такса по ЗМДТ50,00лв.5,00лв.30,00лв.5,50лв.

 

3.5. За останалите населени места Козичино, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник

– такса по ЗМДТ40,00лв.3,50лв.20,00лв.4,00лв.
4. За разполагане на маси,столове пред обекти за обществено хранене и други търговски обекти на 1 кв.м

4.1. /изм.с Решение № 506/28.03.2013г./

Зона център- ул.”Княз БорисІ” от №1 до кръстовището на ул.”Княз БорисІ” с ул. „Сливница”, ул. “Крайбрежна”, бул. “Яворов”

– такса по ЗМДТ10,00лв.2,00лв.4,00лв1,50лв.

4.2. /изм.с Решение № 506/28.03.2013г./

Други части град 

– такса по ЗМДТ8,00лв.2,50лв.3,00лв.1,00лв.

4.3. /изм.с Решение № 506/28.03.2013г./

 Кв “Св. Георги”

– такса по ЗМДТ6,50лв.1,00лв2,50лв.0,50лв.

4.4. /изм.с Решение № 506/28.03.2013г./

 Каблешково и Ахелой

– такса по ЗМДТ5,00лв.1,00лв1,50лв.0,50лв.

4.5. /изм.с Решение № 506/28.03.2013г./

За останалите населени места

– такса по ЗМДТ4,00лв1,00лв.1,00лв.0,50лв.

/изм.с Решение № 736/26.07.2013г./

5. За разполагане на автомати за продажба на храни, напитки и играчки,фризери и хладилни витрини , агрегати на климатици и хладилни съоръжения,празни  клетки и кожуси за кафе машини извън търговската площ на търговските обекти

на 1 кв.м

5.1 ул.”Княз БорисI”,  ул. “Крайбрежна”, бул. “Яворов”
такса по ЗМДТ50,00лв./кв.м5,00лв./кв.м10,00лв/кв.м5,00лв./кв.м

5.2. Други части град

 

такса по ЗМДТ30,00лв./кв.м5,00лв./кв.м10,00лв./кв.м3,00лв./кв.м      

5.3.Кв. „Св.Георги” 

 

такса по ЗМДТ25,00лв./кв.м5,00лв./кв.м10,00лв./кв.м3,00лв./кв.м      

 5.4. Каблешково и Ахелой 

 

такса по ЗМДТ15,00лв./кв.м3,00лв./кв.м9,00лв./кв.м2,00лв./кв.м      

 5.5 За останалите населени места 

 

такса по ЗМДТ10,00лв./кв.м2,00лв./кв.м9,00лв./кв.м2,00лв./кв.м      
6. Атракционни съоръжения  и др. на месец за 1 бр. такса
6.1. Детски колички50,00лв. 20,00лв. 
6.2. Моторчета, мотопеди и други80,00лв. 40,00лв. 
6.3. Велосипеди и тротонетки30,00лв. 15,00лв. 
6.4.  Велорикши100,00лв. 30,00лв. 
6.5.Релсови влакчета, синджирни, детски люлки и други150,00 лв. за 1 бр., но не по-малко от 0,50 лв. на кв.м. на ден 50,00 лв. за 1 бр., но не по-малко от 0,30 лв. на кв.м. на ден 
6.6.Файтони,     каручки300,00лв. 100,00лв. 
6.7. Въртележки, виенски колела, паратропери,центрофуга,балерина и др. люлки300,00 лв.за 1 бр., но не по-малко от 0,50 лв. на кв.м. 200,00 лв. за 1 бр. но не по-малко от 0,40 лв. на кв.м.

 

 

 

                        

 

 

6.8Атракционно-панорамно влакче1500,00лв.за 1 бр.  

 

 

 

6.9.Атракционен автобус –по утвърден маршрут /изм.с Решение № 193/30.06.2020г./

150,00лв. на

месец за 1 бр.

   

6.10. Състав от превозни средства с

атракционна цел-

по утвърден маршрут/изм. с Решение №95/12.03.2020г./

50,00лв. на месец за 1бр.   
7. За продажба на селскостопанска продукция:

 

7.1 Само за месеците-01,02,03,04,05,09,10,11,12 на съответната календарна година

 

 

 

товарен автомобил

 

микробус

 

 

лек автомобил миниван

лек автомобил

 

 

7.1.1 гр. Поморие   до бл. 15 

 

90,00лв70,00лв50,00лв.40,00лв.
7.1.2 От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и кв. „Св. Георги”

 

80,00лв

 

60,00лв

 

40,00лв

 

30,00лв

7.1.3. Кв „Север”50,00лв40,00лв30,00лв20,00лв
7.1.4.гр.Каблешково и гр. Ахелой

 

50,00лв

 

40,00лв

 

30,00лв

 

20,00лв

7.1.5. За останалите населени места20,00лв15,00лв10,00лв5,00лв

  За продажба на промишлени стоки на ден, таксата се увеличава 2 пъти по упоменатите в т. 8

8. За продажба на дърва от товарен автомобил само за месеците-01,02,03,04,05,09,10,11,12 на съответната календарна година  таксата се определя както следва:

8.1. гр. Поморие   до бл.15

 

100,00лв.на месец20,00лв.на ден  
8.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и кв. „Св. Георги”100,00лв.на месец20,00лв.на ден  
8.3. Кв. „Север”

80,00лв.на

месец

10,00лв.на ден  

8.4. гр.Каблешково и

гр. Ахелой

 

50,00лв на месец

 

6,00лв. на ден

  
8.5. За останалите населени места

 

30,00лв на месец

 

5,00лв.на ден

  
9. За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. общински терени за разполагане на :
9.1. Строителни материали ,дърва за огрев и др.съоръжения  за 1 кв.м.,  само за месеците-01,02,03,04,10,11,12 на съответната календарна година   
9.1.1. гр. Поморие до 15 блок 

 

 

 

 

5,00лв./кв.м0,50лв./кв.м
9.1.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и кв. „Св. Георги”  2,00лв./кв.м0,40лв./кв.м
9.1.3.кв. Север”  1,50лв./кв.м0,30лв./кв.м

9.1.4.

гр. Каблешково и гр. Ахелой

  1,00лв./кв.м0,20лв./кв.м
9.1.5.За останалите населени места  1,00лв./кв.м0,10лв./кв.м

9.2. Кораби,яхти,рибарски лодки,стари автомобили и ремаркета и др.,  за 1 кв.м.

       само за месеците-01,02,03,04,,10,11,12 на съответната календарна година        

9.2.1. гр. Поморие до 15 блок    5,00лв0,50лв
9.2.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и кв. „Св. Георги”  5,00лв0,50лв
9.2.3. кв. „Север”  5,00лв0,50лв
9.2.4. гр. Каблешково и гр. Ахелой  5,00лв0,50лв
9.2.5. За останалите населени места  5,00лв0,50лв
10. За ползване на общински терен за поставяне на стационарни тел. кабини /след съгласуване с БТК и Гл. архитект на Община Поморие/  таксата се определя както следва:
10.1. гр. Поморие ЦГЧ до бл. 25 и двата подхода50,00 лв. за 1 кв.м. на месец но  по-малко от 50,00 лв. на месец за бр.  /5лв./кв.м за зимния период
10.2. кв. „Св. Георги”30,00 лв. за 1 кв.м. на месец но не по-малко от 30,00 лв. на месец за бр. /5лв./кв.м за зимния период
10.3. кв. „Север”20,00 лв. за 1 кв.м. на месец, но не по-малко от 20,00 лв. на месец за бр. /5лв./кв.м за зимния период

10.4. гр. Каблешково и

     гр. Ахелой

15,00 лв. за 1 кв.м. на месец, но не по-малко от 15,00 лв. на месец за 1 бр. /5лв./кв.м за зимния период
10.5. За останалите населени места10,00 лв. за 1 кв.м. на месец, но не по-малко от 10,00 лв. на месец за 1 бр. /5лв./кв.м за зимния период
11. За ползване на общински терен за поставяне на външни ел. табла и други разпределителни съоръжения.
11.1. гр. Поморие  3,00 лв. за 1 кв.м. на месец, но не по-малко от 3,00 лв. на месец за 1 бр.
11.2. кв. „Св. Георги”2,50 лв.за 1 кв.м. на месец, но не по-малко от 2,50 лв. на месец за 1 бр.
11.3. кв. „Север”2,00 лв. за 1 кв.м. на месец, но не по-малко от 2,00 лв. на месец за 1 бр.

11.4. гр. Каблешково и

гр. Ахелой

1,50 лв. за 1 кв. м. на месец, но не по-малко от 1,50 лв. на месец за 1 бр.
11.5. За останалите населени места 1,00 лв. за 1 кв.м. на месец, но не по-малко от 1,00 лв. на месец за 1 бр.

Документи за изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Тарифа - Такси 213 KB 29