Продължете към съдържанието

Администратор

Обява – Шофьор на специализиран автомобил

Обява – Шофьор Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Шофьор на специализиран автомобил 1. Описание на длъжността Управлява специализиран автомобил за репатриране без да извършва нарушения по ЗДвП и отговаря за неговата поддръжка. Репатрира МПС на територията на гр. Поморие, като премества паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място (наказателен паркинг), без знанието на неговия собственик или… Прочетете повече »Обява – Шофьор на специализиран автомобил

Обява – Мобилна група за контрол – репатриране

Обява – Мобилна група – репатриране Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Мобилна група за контрол – репатриране 1. Описание на длъжността Участва в репатрирането на МПС на територията на гр. Поморие, като премества паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място (наказателен паркинг), без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач. При установяване на… Прочетете повече »Обява – Мобилна група за контрол – репатриране

Обява – Мобилна група за контрол чрез поставяне на скоби / репатриране

Обява – мобилна група – Скоби/Репатриране Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Мобилна група за контрол чрез обикаляне и поставяне на скоби/репатриране 1. Описание на длъжността Контролира редовността на паркираните автомобили в зоните за кратковременно платено паркиране на територията на гр. Поморие. Проследява онлайн за наличието на регистрация на автомобилите в системата за паркиране. Събира такси. При установяване на нарушение съгласно Наредба… Прочетете повече »Обява – Мобилна група за контрол чрез поставяне на скоби / репатриране

Обява – Мобилна група за контрол чрез поставяне на скоби

Обява – поставяне на скоби Обявява за два броя свободни работни места за длъжността Мобилна група за контрол чрез обикаляне и поставяне на скоби 1. Описание на длъжността Контролира редовността на паркираните автомобили в зоните за кратковременно платено паркиране на територията на гр. Поморие. Проследява онлайн за наличието на регистрация на автомобилите в системата за паркиране. Събира такси. При установяване на нарушение съгласно Наредба №… Прочетете повече »Обява – Мобилна група за контрол чрез поставяне на скоби

Обява – Координатор/Диспечер

Правилник Обявява за шест броя свободни работни места за длъжността Координатор/диспечер в Контролен център 1. Описание на длъжността Работа в контролен център на звено „Център за градска мобилност“-Поморие. Следене и наблюдение на параметрите на работната среда. Инкасиране на суми от разплащателните апарати на паркингите, както и своевременна намеса при инциденти и аварии по тях.2. Минимални образователно и квалификационни изисквания към кандидатите:2.1. Да са дееспособни физически… Прочетете повече »Обява – Координатор/Диспечер

Обява – Инкасатори

Обява – инкасатори Обявява за четири броя свободни работни места за длъжността Инкасатори-общински и наказателен паркинг 1. Описание на длъжността Инкасира и събира ежедневно събраните постъпления от репатрираните МПС, находящи се в наказателния паркинг и техния престой в него. Следи за реда, за почасово паркиране на МПС. 2. Минимални образователно и квалификационни изисквания към кандидатите:2.1. Да са дееспособни физически лица;2.2. Да имат минимално на завършено… Прочетете повече »Обява – Инкасатори

Обява – Деловодител/касиер

Обява – Деловодител/касиер Обявява един брой свободно работно място за длъжността Деловодител – касиер 1. Описание на длъжността – приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа в определените за целта места в ОП СУОИ; работи с ПОС терминално устройство, приключва касова наличност. Материално отговорно лице. Инкасиране на парични средства и внасянето им в касата на ОП „СУОИ“. Води регистър за подадени заявления, писма,… Прочетете повече »Обява – Деловодител/касиер

Обява – Ръководител на звено ЦГМ

Обява – Ръководител на звено Обявява за един брой свободно работно място за длъжността Ръководител на звено: „Център за градска мобилност” 1. Описание на длъжността:Организира работата на Общинската комисия по безопасност на движението; Съгласува проекти за временна организация на движението на строителни обекти и строително ремонтни работи на територията на общината; Внася за разглеждане в ОКБД и предлага на кмета на общината, чрез Зам. кмет… Прочетете повече »Обява – Ръководител на звено ЦГМ

Обява – търг ИМОТИ

Обява – търг Имоти На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 621/13.10.2021г. и Решение № 771/19.04.2022год на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-697/12.04.2022г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО… Прочетете повече »Обява – търг ИМОТИ

Обява – търг Гробищен парк

Обява – търг гробищен парк На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 752/30.03.2022г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-453/13.04.2022г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ… Прочетете повече »Обява – търг Гробищен парк