Администратор

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.Чл.2. (1) Общинското предприятия е създадено на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост.(2) Общинското предприятие се създава,… Прочетете повече »Правилник

Какви приходи събираме?

Какви приходи събираме ? Приходи от наем имущество и наем земя; Приходи от рекламно- информационни елементи; Пристанищни такси; Приходи от такси за ползване на пазари, тротоари , общински терени частна и публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за търговия на открито . Приходи от атракционна дейност; Приходи от такси за ползване на тротоари, площадки, улични платна и други общински терени за разполагане на… Прочетете повече »Какви приходи събираме?

Предмет на дейност на Предприятието

Предмет на дейност на Предприятието Стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи от същите. Създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост от физически и юридически лица срещу заплащане на съответните наеми, такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Поморие. (2) Стопанската дейност на предприятието… Прочетете повече »Предмет на дейност на Предприятието

Тарифа – РИЕ

Тарифа – РИЕ РИЕ I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 1.Реклама върху транспаранти и ленти / на кв.м./ 12лв./кв.м 10лв./кв.м 8лв./кв.м 6лв./кв.м 4лв./кв.м. 3лв./кв.м. 2.За свободно стоящи или монтирани на стойки едностранни РИЕ             а)външна реклама             до 2 кв.м. вкл. 12лв./кв.м 10лв./кв.м 8лв./кв.м. 6лв./кв.м. 4лв./кв.м. 3лв./кв.м.   над… Прочетете повече »Тарифа – РИЕ

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения Чл.78 (1) от Наредба № 11 За ползване на общински спортни площадки се плащат такси съгласно следната таблица: Спортни площадки: Светла част на деня На осветление Футбол 30.00лв./час 40.00лв./час Тенис на корт /01 юни – 15 септември/ 12.00лв./час 15.00лв./час Тенис на корт /15 септември – 01 юни/ 10.00лв./час 12.00лв./час Хандбал 10.00лв./час 12.00лв./час Волейбол 10.00лв./час 12.00лв./час Баскетбол 10.00лв./час… Прочетете повече »Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения

Такси за платено паркиране и преместване на ППС

Такси за платено паркиране и преместване на ППС Чл.84 от Наредба № 11 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси: Такса транспортни дейности Цена в лв. с вкл.ДДС 1. Платени паркинги и престой   1.1 на започнат час: до 4 часа 1.00 лв./час 1.2 над 4 часа, но не повече от 24 часа 5.00 лв./час 1.3 месечен абонамент за всяка кола /до две… Прочетете повече »Такси за платено паркиране и преместване на ППС

Такса за ползване на почивна база „Поморие“

Такса за ползване на почивна база „Поморие“ Чл.79 (1)  от Наредба № 11 За ползване на почивна база „Поморие” се заплащат следните такси: 1.За бунгало с две легла (с вкл. туристически данък) на нощувка   35,00 лв. с вкл.ДДС 2.За бунгало с три легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка 45,00 лв. с вкл.ДДС 3.За бунгало с четири легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка 55,00… Прочетете повече »Такса за ползване на почивна база „Поморие“

Пристанищни такси

Пристанищни такси Чл.80 (1) /изм. с Решение №449/28.04.2021г./ За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги: Пристанищни такси и цени на услуги Цена в лв. с вкл.ДДС 1. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие заплащат кейова такса: 400.00 лв. на линеен метър    1.1 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие, застанали на борда… Прочетете повече »Пристанищни такси

Тарифа – Такси по ЗМДТ

Тарифа – Такси по ЗМДТ ТАРИФА № 1 Такси по ЗМДТ без вкл.ДДС /изм. с Решение № 1128/09.05.2019г, изм. с Решение № 95/12.03.2020г., изм. с Решение № 193/30.06.2020г.   1. За ползване на общ.терен с цел търговия на селскостопанска продукция и цветя на кв.м На месец 01.06./ 30.09. На ден 01.06./30.09. На месец за останалите месеци На ден за останалите месеци 1.1. Ул.“Княз БорисІ”      до… Прочетете повече »Тарифа – Такси по ЗМДТ