Обявления

Обява – търг януари 2022

Обява – Търг януари 2022 На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 621/13.10.2021г. на Общински съвет – Поморие и Заповед № РД-16-34/07.01.2022г. на Кмета на Община Поморие е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С… Прочетете повече »Обява – търг януари 2022