Продължете към съдържанието

Тарифи

Тарифа – РИЕ

Тарифа – РИЕ РИЕ I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона 1.Реклама върху транспаранти и ленти / на кв.м./ 12лв./кв.м 10лв./кв.м 8лв./кв.м 6лв./кв.м 4лв./кв.м. 3лв./кв.м. 2.За свободно стоящи или монтирани на стойки едностранни РИЕ             а)външна реклама             до 2 кв.м. вкл. 12лв./кв.м 10лв./кв.м 8лв./кв.м. 6лв./кв.м. 4лв./кв.м. 3лв./кв.м.   над… Прочетете повече »Тарифа – РИЕ

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения

Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения Чл.78 (1) от Наредба № 11 За ползване на общински спортни площадки се плащат такси съгласно следната таблица: Спортни площадки: Светла част на деня На осветление Футбол 30.00лв./час 40.00лв./час Тенис на корт /01 юни – 15 септември/ 12.00лв./час 15.00лв./час Тенис на корт /15 септември – 01 юни/ 10.00лв./час 12.00лв./час Хандбал 10.00лв./час 12.00лв./час Волейбол 10.00лв./час 12.00лв./час Баскетбол 10.00лв./час… Прочетете повече »Такси за ползване на общински спортни имоти и съоръжения

Такси за платено паркиране и преместване на ППС

Такси за платено паркиране и преместване на ППС Чл.84 от Наредба № 11 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси: Такса транспортни дейности Цена в лв. с вкл.ДДС 1. Платени паркинги и престой   1.1 на започнат час: до 4 часа 1.00 лв./час 1.2 над 4 часа, но не повече от 24 часа 5.00 лв./час 1.3 месечен абонамент за всяка кола /до две… Прочетете повече »Такси за платено паркиране и преместване на ППС

Такса за ползване на почивна база „Поморие“

Такса за ползване на почивна база „Поморие“ Чл.79 (1)  от Наредба № 11 За ползване на почивна база „Поморие” се заплащат следните такси: 1.За бунгало с две легла (с вкл. туристически данък) на нощувка   35,00 лв. с вкл.ДДС 2.За бунгало с три легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка 45,00 лв. с вкл.ДДС 3.За бунгало с четири легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка 55,00… Прочетете повече »Такса за ползване на почивна база „Поморие“

Пристанищни такси

Пристанищни такси Чл.80 (1) /изм. с Решение №449/28.04.2021г./ За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги: Пристанищни такси и цени на услуги Цена в лв. с вкл.ДДС 1. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие заплащат кейова такса: 400.00 лв. на линеен метър    1.1 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие, застанали на борда… Прочетете повече »Пристанищни такси

Тарифа – Такси по ЗМДТ

Тарифа – Такси по ЗМДТ ТАРИФА № 1 Такси по ЗМДТ без вкл.ДДС /изм. с Решение № 1128/09.05.2019г, изм. с Решение № 95/12.03.2020г., изм. с Решение № 193/30.06.2020г.   1. За ползване на общ.терен с цел търговия на селскостопанска продукция и цветя на кв.м На месец 01.06./ 30.09. На ден 01.06./30.09. На месец за останалите месеци На ден за останалите месеци 1.1. Ул.“Княз БорисІ”      до… Прочетете повече »Тарифа – Такси по ЗМДТ

Тарифа – Наеми

Тарифа – Наеми ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Цените по тази ТАРИФА са база за: (1). Определяне базисната цена и началната цена при провеждане на търг по Наредба №1 на Общински съвет-Поморие за ползване на обекти –общинска собственост. (2). Установяване наемната цена за обекти, отдадени под наем по… Прочетете повече »Тарифа – Наеми